Osnovne škole

OŠ „JOVAN POPOVIĆ” – ČOKA

Branka Radičevića 11, Čoka
0230/715-05
oscoka@open.telekom.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Severnobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Pored matične škole u Čoki, nastava je organizovana i u izdvojenim odeljenjima: u Sanadu, Crnoj Bari i Vrbici. Časovi se izvode na srpskom i na mađarskom jeziku.