Osnovne škole

OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ” – SREMSKA MITROVICA

Ratarska 5, Sremska Mitrovica022 /621-021
022 /621-021
zmajsm@gmail.com
www.zmajsm.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Godina osnivanja
1953.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je počela sa radom 1953. godine. Pored matične škole, nastava se organizuje i u izdvojenim odeljenjima u selima Jarku i Šašincima. Zgrada ima 15 učionica, 3 kabineta, salu za fizičko, biblioteku, medijateku, jednu specijalizovanu učionicu, kao i prostoriju za produžen boravak za najmlađi uzrast. Dvojezična nastava u školi se organizuje od 2011. godine, na taj način što se pojedini predmeti izvode na engleskom i srpskom jeziku.