Osnovne škole

OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ” – SRBOBRAN

Doža Đerđa 1, Srbobran
021/730-136
jjz@eunet.rs
osjjzmajsrbobran.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
1950.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je pokrenuta 1950. godine. Današnja zgrada je izgrađena 1980. godine. Nastava se izvodi u dve smene i na dva jezika: srpskom i mađarskom. Škola ima 11 kabineta, 6 klasičnih učionica, 3 laboratorije, 2 radionice, biblioteku i fiskulturnu salu.