Osnovne škole

OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ” – OBRENOVAC

Cara Lazara 2, Obrenovac
011/872-36-40
jjzmajobrenovac@gmail.com
http://www.jjzmajobrenovac.edu.rs/latinica
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1959.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>