Osnovne škole

OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ” – NOVI PAZAR

Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
020/313-347
jjzmajnp@ptt.rs
jjzmajnp.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Raški okrug
Godina osnivanja
1988.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>