Osnovne škole

OŠ „JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ” – KANJIŽA

Školski trg 1, Kanjiža
024/874-070
direktor@jjzkanjiza.edu.rs
www.jjzkanjiza.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Severnobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Nastava se obavlja na srpskom i mađarskom jeziku.