Osnovne škole

OŠ „JOVAN DUČIĆ” – NOVI BEOGRAD

Milentija Popovića 16a, Novi Beograd
011/214-25-37
jd-direktor@jovanducic.edu.rs
www.jovanducic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1967.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>