Osnovne škole

OŠ „JOVAN CVIJIĆ” – ZMINJAK (ŠABAC)

Vojvode Mišića 1, Zminjak (Šabac)
015/292-532
info@osnovnaskolazminjak.edu.rs
www.osnovnaskolazminjak.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Mačvanski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je osnovana 1841. godine. Nastava se održava i u izdvojenom odeljenju u mestu Petlovača.