Osnovne škole

OŠ „JOVAN CVIJIĆ” – PALILULA (BEOGARD)

Danila Ilića 1, Palilula (Beograd)
011/276-45-58
os.jovancvijic@open.telekom.rs
www.osjovancvijic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1923.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>