Osnovne škole

OŠ „JOVAN CVIJIĆ” – LOZNICA

Njegoševa 20, Loznica
015/876-777
j.cvijic@verat.net
www.os-jcvijic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Mačvanski okrug
Godina osnivanja
1953.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je počela sa radom 1953. godine. Pored matične škole, postoji i izdvojeno odeljenje u Voćnjaku. Đaci tokom školovanja uče engleski i francuski.