Osnovne škole

OŠ „JELICA MILOVANOVIĆ” – SOPOT (BEOGRAD)

Kneza Miloša 12, Sopot (Beograd)
011/825-12-13
direktor@jelica.edu.rs
www.jelica.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1864.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>