Osnovne škole

OŠ „IVO ANDRIĆ” – RAKOVICA (BEOGRAD)

Ivana Mičurina 38a, Rakovica (Beograd)
011/358-25-27
osivoandric@beotel.net
www.osivoandric.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1976.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>