Osnovne škole

OŠ „IVAN GUNDULIĆ” – NOVI BEOGRAD

Narodnih heroja 12, Novi Beogard
011/269-75-90
ivangundulic@hotmail.com
www.ivangundulic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1950.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>