Osnovne škole

OŠ „FRANCE PREŠERN” – RAKOVICA (BEOGRAD)

Stanka Paunovića 45, Rakovica (Beograd)
011/358-15-28
osfrancepresern@gmail.com
www.francepresern.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1955.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>