Osnovne škole

OŠ „FILIP KLJAJIĆ-FIĆA” – ČUKARICA (BEOGRAD)

Nikolaja Gogolja 40, Čukarica (Beograd)
011/354-21-18
fica@fica.edu.rs
www.fica.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1961.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>