Osnovne škole

OŠ „DUŠKO RADOVIĆ” – NOVI BEOGRAD

Bulevar Zorana Đinđića 112, Novi Beograd
011/269-25-31
info@duskoradovic.edu.rs
www.duskoradovic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1961.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>