Osnovne škole

OŠ „DUŠAN JERKOVIĆ” – RUMA

Glavna 69, Ruma
022/472-035
smdjerkvic@open.telekom.rs
www.osdusanjerkovic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Godina osnivanja
1950.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je počela da radi 1950. godine. Zgrada poseduje 22 učionice, kabinet za informatiku, salu za fizičko, sportske terene i biblioteku. Učenici uče engleski i francuski jezik.