Osnovne škole

OŠ „ĐURO STRUGAR” – NOVI BEOGRAD

Bulevar Milutina Milankovića 148, Novi Beograd
011/614-04-14
djurostrugar@yahoo.com
www.djurostrugar.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>