Osnovne škole

OŠ „DULE KARAKLAJIĆ” – LAZAREVAC (BEOGRAD)

Dula Karaklajića 35a, Lazarevac (Beograd)
011/812-32-28
zamenik.skola@gmail.com
www.dulova-skola.znanje.info
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1965.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>