Osnovne škole

OŠ „DRAGOLJUB ILIĆ” – DRAČIĆ (VALJEVO)

Dračić bb, Valjevo
014/276-104
osdracic@gmail.com
www.osdracic.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Kolubarski okrug
Godina osnivanja
1903.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je počela sa radom 1903. godine. Pored časova u matičnoj školi, nastava je organizovana i u izdvojenim odeljenjima u selima: Žabari, Prijezdić, Bačevci i Bukovi. Škola poseduje 8 učionica, 6 kabineta i fiskulturnu salu. Učenici uče ruski i engleski jezik.