Osnovne škole

OŠ „DR TIHOMIR OSTOJIĆ” – OSTOJIĆEVO (ČOKA)

Maršala Tita 58, Ostojićevo (Čoka)
0230/770-54
osostojicevo@open.telekom.rs
www.osdrtihomirostojic.wordpress.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Severnobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Pored matice u Ostojićevu, nastava se održava i u odeljenju u Jazovu.