Osnovne škole

OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ” – PUTINCI (RUMA)

Lenjinova 3, Putinci (Ruma)
022/441-510
sm.ucitelj@neobee.net
www.osdositejputinci.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Godina osnivanja
1840.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je počela sa radom 1840. godine zajedno sa crkvom u Putincima. Pored matične škole, nastava se organizuje i u izdvojenim odeljenjima u selima Donji Petrovci i Žarkovac. Organizovano je više sekcija,  a od stranih jezika se uče engleski i nemački jezik.