Osnovne škole

OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ” – IRIG

Zmaj Jovina 61, Irig
022/469-510
sm.dositej@open.telekom.rs
www.osdositejobradovicirig.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Pored matične škole, nastava se organizuje i u izdvojenim odeljenjima u selima: Rivica, Neradin, Krušedol, Šatrinci. Od stranih jezika u školi se uče engleski i ruski jezik.