Osnovne škole

OŠ „DOBROSAV RADOSAVLJEVIĆ – NAROD” – MAČVANSKA MITROVICA (SREMSKA MITROVICA)

Mačvanski kej 29, Mačvanska Mitrovica (Sremska Mitrovica)
022/610-321
osdrnmm@hotmail.com
www.osdrnarod.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>