Osnovne škole

OŠ „DIŠA ĐURĐEVIĆ” – VREOCI (LAZAREVAC)

www.disavreoci.znanje.info
011/814-40-08
disa.skola@gmail.com
www.disavreoci.znanje.info
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1843.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>