Osnovne škole

OŠ „DIMITRIJE TODOROVIĆ KAPLAR” – KNJAŽEVAC

Lole Ribara 12, Kanjaževac
019/731-004
oskaplar@open.telekom.rs
www.oskaplar.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Zaječarski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je osnovana 1835. godine. Pored matične škole, nastava se organizuje i u izdvojenim odeljenjima u selima: Bučje, Valevac, Štipina, Zorunovac, Balanovac. U školi radi i odeljenje za decu sa posebnim potrebama.