Osnovne škole

OŠ „ĆIRILO I METODIJE” – ZVEZDARA (BEOGRAD)

Učiteljska 58, Zvezdara (Beograd)
011/347-35-03
osciriloimetodije@gmail.com
www.oscirilo.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>