Osnovne škole

OŠ „ČEH KAROLJ” – ADA

Trg oslobođenja 19, Ada
024/851-089
skola@ceki-ada.info
www.ceki-ada.info
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Severnobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Nastava je dvojezična; izvodi se na srpskom i na mađarskom jeziku.