Osnovne škole

OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ” – KUZMIN (SREMSKA MITROVICA)

Nikole Radojčića 15, Kuzmin (Sremska Mitrovica)
022/664-411
sm.oskuzmin@neobee.net
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>