Osnovne škole

OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ” – GOLUBAC

Rudnička 9, Golubac
012/678-129
osbrankogo@gmail.com
osnovnaskolabrankoradicevicgolubac.weebly.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Braničevski okrug
Godina osnivanja
1959.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je počela sa radom 1959. godine. Pored matične škole u Golupcu, nastava je organizovana i u jos 10 izdvojenih odeljenja. Školska zgrada poseduje i specijalizovane učionice i kabinete za izvođenje nastave, biblioteku sa oko 10 000 knjiga, kao i sportsku salu za izvođenje fizičkog vaspitanja.