Osnovne škole

OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ” – GABROVAC (NIŠ)

Pobede 72, Gabrovac (Niš)
018/536-727
bradicevic@bradicevic.edu.rs
www.bradicevic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Nišavski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Pored časova u matičnoj školi, nastava je organizovana i u izdvojenim odeljenjima u selima: Vukmanovu i Berbatovu. Škola poseduje 6 učionica, fiskulturnu salu i sportski teren. Nastava se odvija u dve smene. Strani jezici koje je moguće učiti u školi su engleski i francuski jezik.