Osnovne škole

OŠ „BRANKO PERIĆ” – RUDNA GLAVA (MAJDANPEK)

Rudna Glava bb, Majdanpek
030/585-650
rudosbp@gmail.com
www.rudosbp.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Borski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Pored časova u matičnoj školi u selu Rudna glava, nastava se održava i u izdvojenim odeljenjima u Crnajki, Blizni, Kršu.