Osnovne škole

OŠ „BOŠKO PALKOVLJEVIĆ – PINKI” – SREMSKA MITROVICA

Zmaj Jovina 27, Sremska Mitrovica
022/639-20
smpinki@open.telekom.rs
www.osbppinki.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Godina osnivanja
1953.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je osnovana 1953. godine. Pored matične škole, nastava se organizuje i u izdvojenim odeljenjima u selima Grgurevci i Šuljam. Zgrada ima 12 učionica, 5 specijalizovanih učionica, 3 kabineta, salu za fizičko i biblioteku sa preko 9000 naslova. Đaci mogu da uče engleski, francuski i nemački jezik.