Osnovne škole

OŠ „BOŠKO BUHA” – ZVEZDARA (BEOGRAD)

XXI Divizije 31, Zvezdara (Beograd)
011/241-71-74
boskobuha@eunet.rs
www.boskobuha.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1963.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>