Osnovne škole

OŠ „BISA SIMIĆ” – VELIKA KRSNA (MLADENOVAC)

Centralna 13, Velika Krsna (Mladenovac, Beograd)
011/821-54-55
bisasimic@gmail.com
www.skolavkrsna.znanje.info
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1851
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>