Osnovne škole

OŠ „AVDO MEĐEDOVIĆ” – NOVI PAZAR

Dubrovačka 408, Novi Pazar
020/531-32-17
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Raški okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>