Osnovne škole

OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ” – VAJSKA (BAČ)

Maršala Tita 33, Vajska (Bač)
021/775-873
osvajska@neobee.net
osaleksasanticvajska.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Južnobački okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Današnja zgrada u kojoj se školska ustanova nalazi, izgrađena je 1982. godine. Pored matične škole postoji i izdvojeno odeljenje u Bođanima.