Osnovne škole

OŠ „ACA MILOSAVLJEVIĆ” – RUŠANJ (ČUKARICA)

Školska 7, Rušanj (Čukarica, Beograd)
011/800-04-06
osam@kbcnet.rs
www.osamrusanj.znanje.info
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>