Osnovne škole

OŠ „6. UDARNA VOJVOĐANSKA BRIGADA” – GRABOVCI (RUMA)

Glavna 40, Grabovci (Ruma)
022/450-060
sestaudarnavb@neobee.net
www.osgrabovci.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Godina osnivanja
1970.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je osnovana 1970. godine. Od stranih jezika u školi se uče engleski i ruski jezik. Časovi su organizovani u dve smene.