Osnovne škole

OŠ „4. OKTOBAR” – GLOGONJ (PANČEVO)

Trg Maršala Tita 8, Glogonj (Pančevo)
013/627-030
info@4oktobar.edu.rs
www.4oktobar.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Južnobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>