Osnovne škole

OŠ „22. OKTOBAR” – SURČIN (BEOGRAD)

Maršala Tita 8, Surčin (Beograd)
011/844-01-32
os22okt@gmail.com
www.os22oktobarsurcin.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>