Osnovne škole

OŠ „14. OKTOBAR” – RAKOVICA (BEOGRAD)

Gočka 40, Rakovica (Beograd)
011/238-22-70
office@os14oktobar.edu.rs
www.os14oktobar.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1850.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>