Osnovne škole

MUZIČKA ŠKOLA „VATROSLAV LISINSKI” – ČUKARICA (BEOGRAD)

Straška Pindžura 1/2, Čukarica (Beograd)
011/354-68-31
sekretarijat.lisinski@gmail.com
www.lisinski.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1953.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>