Osnovne škole

MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN MOKRANJAC” – NOVI PAZAR

Oslobođenja 39, Novi Pazar
020/336-991
skola39@mts.rs
www.stevanmokranjacnovipazar.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Raški okrug
Godina osnivanja
1983.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

U matičnoj školi postoji u Novom Pazaru postoji šest odseka: klavir, harmonika, gitara, flauta, violina i klarinet; dok u izdvojenom odeljenju u Raški postoje tri odseka: klavir, harmonika i gitara.