Osnovne škole

MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN HRISTIĆ” – MLADENOVAC (BEOGARD)

Kralja Petra Prvog 175, Mladenovac (Beograd)
011/824-41-91
musicmlad@open.telekom.rs
www.musicmlad.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1994.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>