Osnovne škole

MUZIČKA ŠKOLA „MARKO TAJČEVIĆ” – LAZAREVAC (BEOGRAD)

Branka Radičevića 27a, Lazarevac (Beograd)
011/812-12-49
ramla@veze.net
www.muzickaskolalazarevac.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1976.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>