Osnovne škole

MUZIČKA ŠKOLA „JOSIP SLAVENSKI” – VRAČAR (BEOGARD)

Božidara Adžije 2, Vračar (Beogard)
011/245-59-53
muzskjosipslavenski@sbb.rs
www.slavenski.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1937.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>