Osnovne škole

MUZIČKA ŠKOLA „DR VOJISLAV VUČKOVIĆ” – STARI GRAD (BEOGRAD)

Kondina 6, Stari grad (Beograd)
011/324-11-69
info@vuckovic.rs
www.vuckovic.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1952.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>