Osnovne škole

MUZIČKA ŠKOLA „DAVORIN JENKO” – RAKOVICA (BEOGRAD)

Miška Kranjca 7, Rakovica (Beograd)
011/358-23-94
info@msdjenko.edu.rs
www.msdjenko.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1951.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>