Osnovne škole

MUZIČKA ŠKOLA „BARTOK BELA” – ADA

Trg oslobođenja 3/a, Ada
024/852-515
office@msbartok.edu.rs
www.msbartok.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Severnobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

U školi postoji osma odseka: violina, gitara, flauta, tambura, harmonika, klavir, klarinet i solo pevanje.